Información

Autor:
Género: Impacto social de las cuestiones medioambientales
Año: 2014

Libro impreso

ISBN: 978-84-16198-65-8
Páginas: 70
Formato: Rústica
Tamaño: 15x21 cm
Precio: 10 €

Libro impreso: 10
Añadir a la cesta

Sinopsis

L’anàlisi ecològica d’un ambient aquàtic requereix l’obtenció de mostres sobre les quals es duran a terme tota una sèrie de determinacions. El primer punt a considerar és el lloc i el moment en què s’obtindran les mostres o es realitzaran les determinacions de paràmetres in situ. Per aquest motiu, el disseny d’una investigació ecològica requereix la selecció prèvia d’una o més estacions de mostratge significatives, per a tal d’obtenir-ne una informació de les caracterísitiques definitòries de l’ambient i de la variació d’aquestes en l’espai. Al mateix temps, s’ha de considerar la possible variació de les caracterísitiques depenent de l’època de l’any.

L’objectiu serà, doncs, la caracterització de diferents masses d’aigua, i observar una evolució al llarg de l’espai i del temps dels paràmetres físics, químics i biològics mesurats.